Čakáme vás na kariérnom veľtrhu Jobfórum 2022MicroStep 03.05.2022 zavíta na Strojnícku fakultu STU pri príležitosti konania ďalšieho ročníka podujatia Jobfórum.


JobFórum je veľtrh technických firiem, ktorý na pôde fakulty každoročne organizujú študenti Strojníckej fakulty STU. Tohto podujatia sa každoročne zúčastňuje mnoho študentov strojníckej fakulty z 1. a 2. stupňa VŠ štúdia zo všetkých odborov. Ide napríklad o  študentov z odboru automatizácie, aplikovanej mechaniky a mechatroniky, automobilov a mobilných pracovných strojov.

Študenti si pri tejto príležitosti môžu nájsť svojho potenciálneho zamestnávateľa po ukončení štúdia, príp. sa dohodnúť na možnosti vykonávať prax už počas štúdia.

Rovnako ako pre študentov, tak aj pre spoločnosti zo strojárskeho odvetvia je táto udalosť jedinečnou príležitosťou stretnúť sa s budúcou generáciou absolventov a nových potenciálnych zamestnancov.

MicroStep sa na Vás teší už 3. mája 2022 vo vestibule Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Námestie slobody 17.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo