Deň otvorených dverí na SOŠ v Detve zaujal žiakov ukážkami z výrobnej praxe

Žiaci základných škôl dostali možnosť vyskúšať si skladanie Eiffelovky rezanej na stroji MicroStep, aj simulátor zvárania.

Čím sa zaoberá MicroStep, čo je vlastne náplňou našej práce? Tieto aj mnohé ďalšie otázky boli žiakom základného stupňa zodpovedané priamo našimi kolegami počas “Dňa otvorených dverí” na Spojenej škole v Detve.

Spojená škola v Detve je významnou školou v regióne, zaoberá sa odbornou prípravou žiakov, ktorej cieľom je vychovať a pripraviť do praxe odborníkov v oblasti strojárstva, automobilového priemyslu alebo služieb.


 
Škola pre osobnejšie oslovenie potenciálnych študentov zorganizovala v priestoroch školy a školských dielní dňa 29.11.2022 “Deň otvorených dverí na SOŠ v Detve”, na ktorom sa zúčastnili žiaci 9. ročníkov základných škôl. Cieľom DOD bolo motivovať budúcich študentov k pokračovaniu štúdia práve na odbornej škole, a poukázať na lepšie možnosti uplatnenia sa v profesijnom živote po ukončení štúdia, a v neposlednom rade odprezentovať pozitíva a benefity duálneho vzdelávania.

V rámci témy duálneho vzdelávania sa počas akcie odprezentovalo niekoľko partnerov školy vrátane MicroStep-u. Naši kolegovia žiakom v krátkosti podali základné informácie o spoločnosti, informovali o možnostiach uplatnenia, predstavili naše stroje a tiež produkty, ktoré pomocou našich strojov vyrábajú naši koncoví zákazníci na celom svete. Za zmienku stáli hlavne rôzne časti lodí, lietadiel, ale napríklad aj miniatúra Eiffelovej veže, ktorá predstavovala praktickú časť prezentácie. Do praktickej časti sa žiaci zapojili skladaním Eiffelovej veže, ktorá pozostávala z viacerých vyrezaných dielcov. Úlohou bolo poskladať miniatúru veže do skompletizovanej podoby. Okrem skladania Eiffelovej veže si vďaka ostatným partnerom žiaci na vlastnej koži vyskúšali napríklad aj zváranie prostredníctvom simulátora. Praktické činnosti žiakov vo veľkej miere oslovili a zaradili sa tak k tým najzaujímavejším bodom celej akcie.Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým žiakom a študentom, ktorí sa zúčastnili DOD, popriať im veľa ďalších študijných úspechov a hlavne správne rozhodnutie pri výbere strednej školy. Veríme, že odprezentované informácie o škole, spôsobe vzdelávania a partneroch školy im toto rozhodnutie len uľahčia.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo