European BEST Engineering Competition 2015 v Bratislave

V termíne 11. a 12. marca 2015 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konalo lokálne kolo súťaže EBEC pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia, ktorí si chcú overiť, ako vedia prepojiť teoretické vedomosti nadobudnuté na univerzite s praxou. Jedným z partnerov podujatia bola aj spoločnosť MicroStep spol. s r. o.

EBEC, European BEST Engineering Competition, je celoeurópska inžinierska súťaž organizovaná BEST-om pre študentov technických vysokých škôl. BEST, Board of European Students of Technology, je neustále rastúca nezisková a apolitická organizácia, ktorá dáva študentom z celej Európy možnosť spolu komunikovať, spolupracovať a spoznávať iné kultúry.

Prvá kategória súťaže EBEC s názvom "Team Design" sa odohrala na Strojníckej fakulte STU. Tímy mali za úlohu zostrojiť zariadenie podľa zadania a z prideleného materiálu. Po niekoľkých hodinách svoje zariadenie predviedli pred odbornou porotou.

Na druhý deň sa konala kategória "Case Study" v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU, kde sa súťažiaci zaoberali teoretickou problematikou. Zámerom bolo posunúť študentom hranicu myslenia a vyviesť ich na trochu netradičnú koľaj bádania po nových teoretických riešeniach zadanej témy.

Každá kategória má jeden víťazní tím, ktorý v apríli poputuje do regionálneho kola súťaže v Prahe. Víťazi bratislavského lokálneho kola si na ňom zasúťažia spolu s víťazmi z Košíc, Maďarska a Českej republiky. Víťazi z Prahy postupujú ďalej do finále EBEC Final, ktoré sa tento rok bude konať v auguste, v druhom najväčšom portugalskom meste, v Porte.

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo