MicroStep riešenia: Držiak horáka Rotátora s automatickou kalibráciou

Automatický kalibračný systém geometrie nástroja (auto-calibration system of tool geometry) - ACTG prináša zvýšenie presnosti pre dlhodobý kontinuálny výkon úkosovej naklápacej hlavy. "Učiaci sa" kalibračný systém je elegantné riešenie, ktoré detekuje a softvérovo kompenzuje nepresnosti geometrie, ktoré mohli nastať kolíziou alebo inou manipuláciou s horákom. Spolu s novým ITH riešením MicroStep vyvinul systém, ktorý posúva hranice úkosového rezania smerom k väčšej efektívnosti a spoľahlivosti. *

Problémom používaných úkosových držiakov horákov je práve neschopnosť vrátiť sa do správnej polohy po kolízii a opätovné zdĺhavé nastavovanie. MicroStep vyvinul inovatívne meranie a kalibračný systém, ktorý meria odchýlky horáka od ideálnej polohy a softvérovo tieto odchýlky kompenzuje. Systém sa skladá z guľovej sondy, kalibračnej stanice umiestnenej na konci stroja a softvérového modulu v riadiacom systéme. Ďalej bola navrhnutá úplne nová konštrukcia držiaka horáka. Patent ITH (Intelligent Torch Holder) je schopný odhaliť aj malé odchýlky horáka od správnej pozície. (napr. spôsobené kĺzaním horáka po povrchu materiálu pri rezaní veľkých úkosov) a má integrovanú funkciu IHS ( snímanie počiatočnej výšky horáka) priamo v držiaku, namiesto externej sondy.

Pozrite si video

* Systém bol vyvinutý v rámci projektu "Research of technology nodes on CNC machines for cutting of materials by energy-beam technologies" podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci stimulov pre výskum a vývoj poskytnutý zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 185/2009 Z.Z o stimuloch pre výskum a vývoj.

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo