Týždeň vedy a techniky 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Jeho cieľom je popularizovať a prezentovať vedu a techniku v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať o poznatkoch vedy a techniky ako aj o nutnosti ich podpory a o pokroku, ktorý na oplátku prinášajú.

Rovnako ako po minulé roky vám MicroStep prináša príležitosť nahliadnuť do "našej kuchyne" v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa v našej bratislavskej centrále uskutoční 7. novembra 2018. V rámci podujatia vám ponúkame prezentáciu našich strojov určených na priemyselné rezanie materiálov pomocou energolúčových technológií ako plazma, laser, autogén, alebo vodný lúč. Určite nebude núdza o zaujímavé demonštrácie schopností našich zariadení.

A kto vie, možno budeme rezať (a následne jesť) aj koláče.

Termíny prezentácií sú 10:00 a 17:00

Tešíme sa na vás!

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo