• Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Zameriavanie / Príslušenstvo

Automatická kalibrácia rotátorovej geometrie (ACTG)

ACTG je zariadenie z dielne MicroStep-u, ktoré automaticky softvérovo koriguje mechanické nepresnosti náklonu horáka a tým zvyšuje presnosť úkosového rezania rotátorov a 3D naklápacích hláv. Kalibrač ...

Kamera CCD

Táto kamera má dve aplikácie:Skenovanie šablónyVzorový diel je naskenovaný a knvertovaný na CNC program, alebo do .dxf formátu. Najlepšie výsledky sa dosahujú s čiernou, matnou súčiastkou na bielom po ...

Automatické zarovnanie plechu

Automatické zarovnanie plechu je funkcia operačného systému, ktorá pomocou snímania obrysov plechu zosúladí jeho polohu so súradnicovým systémom stroja a určí začiatočný bod rezacieho plánu.  Mer ...

Proces dodatočného úkosovania

Laserový líniový skener umožňuje vytváranie úkosov ako prípravu pre zvary na vopred kolmo vyrezaných dieloch. Počas skenovania sa porovnáva ideálny tvar (výkres) a skutočný obrys dielu, následne sa po ...

Servisná stanica laserových trysiek

Kombinovaná servisná stanica LU3K umožňuje automatickú kontrolu kapacitného snímača výšky, integrovaného v laserovej hlave, čistenie laserových trysiek od možných nečistôt, ktoré vznikajú pri rýchlom ...

Skener profilov

Tento skener bol navrhnutý špeciálne na skenovanie profilov a oceľových trámov, presnejšie na určenie presnej polohy ich hrán. Môže sa používať spolu s rotátorom, alebo 3D naklápacím suportom na stroj ...

Skener kupol

Tento skener bol navrhnutý špeciálne na skenovanie kupol. Môže sa používať spolu s rotátorom, alebo 3D naklápacím suportom na strojoch DRM, MG, CombiCut a ProfilCut. Skener môže rotovať v osi B, naklá ...

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo