Proces dodatočného úkosovania

Laserový líniový skener umožňuje vytváranie úkosov ako prípravu pre zvary na vopred kolmo vyrezaných dieloch. Počas skenovania sa porovnáva ideálny tvar (výkres) a skutočný obrys dielu, následne sa po zameraní štartovacieho bodu vyreže dodatočný úkos. Presnosť systému pri dlhodobom používaní je zabezpečená autokalibráciou skenera, na ktorú sa používa ACTG stanica.

Dopytový formulár

Stroje

  • MG
  • CombiCut
  • DRM
  • ProfileCut
  • AquaCut
  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Zameriavanie

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo