Kamera CCD

Táto kamera má dve aplikácie:

Skenovanie šablóny

Vzorový diel je naskenovaný a knvertovaný na CNC program, alebo do .dxf formátu. Najlepšie výsledky sa dosahujú s čiernou, matnou súčiastkou na bielom pozadí (zvyčajne papier). Naskenované línie musia mať ostré okraje a byť od seba vzdialené aspoň 5 mm. Kamera je pripevnená na rezacom suporte iba počas skenovania, pred rezaním je odmontovaná.

Synchronizácia s vopred vyvŕtanými dierami

Plech s vopred vyvŕtanými dierami je presunutý na rezacie zariadenie vybavené s CCD kamerou. Po naskenovaní dier systém určí správnu pozíciu kontúr, ktoré majú byť vyrezané. V tomto prípade je kamera pripevnená na rezacom, alebo individuálnom suporte a vybavená ochranou pred roztaveným kovom. Jej odmotnovanie po každom skenovaní by totiž výrazne spomalilo produkciu.

Dopytový formulár

Stroje

 • MG
 • CombiCut
 • DRM
 • MasterCut
 • ProfileCut
 • MicroMill
 • EasyCut
 • Stroje

 • Príslušenstvo

 • Software

 • Technológie

Zameriavanie

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo