Asper Bevel

Modul na úkosové rezanie Asper Bevel je určený pre stroje vybavené rotátorom, ktorý umožňuje pohyb v 5-tich osiach: X, Y, Z, A a B (náklon horáka 50°). Modul podporuje 3 metódy spustenia úkosového rezu, ktoré je možné vybrať, pre čo najlepšie prispôsobenie sa zákazníckej aplikácii: dierovanie pod uhlom, náklon horáka po dierovaní v bode dierovania a náklon horáka počas úvodnej časti zavedenia. Prostredníctvom „Bevel ATHC Expert” sa môže vybrať modul a môžu sa parametrizovať vhodné metódy ovládania výšky horáka pre jednotlivé diely, alebo skupiny dielov podľa ich rozmeru a tvaru. Okrem jednoducho zošikmených okrajov je možnosť aj meniacich sa úkosov a Y-rezov.

Dopytový formulár

  • Stroje

  • Príslušenstvo

  • Software

  • Technológie

Asper

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo