Laserove Stroje Stroje Microstep.sk : výsledky vyhľadávania

... Na báze tohto modulárneho systému možno zostaviť jednoduché rezacie stroje pod označením MSF-Eco pre rezanie polotovarov s rozmerom maximálne 3 x 1, 5 m, štandardné CNC stroje s výmenným stolom pod označením MSF do rozmerov pracovnej plochy 12 x 3 m a stroje MSF-Max s maximálnou pracovnou plochou až do 50 x 6 m. Stroje typu MSF-Eco môžu byť vybavené iba jednoduchou kolmou ...

čítajte viac

... riadiacich systémov a CAM softvéru MicroStep ponúka nielen štandardné rezacie stroje , ale aj dodávky špeciálnych riešení na mieru ... ... so vstavaným valčekové dopravníky, reťazové dopravníky, stroje kombinujúce plazmu, rezanie vodným lúčom a vŕtanie, ... ... pracovné bunky pre manipuláciu s obrobkami pomocou polohovadiel a zváracie stroje na špeciálne účely. Viac informácií ...

čítajte viac

Dňa 01. 06. 2010 prišlo k zlúčeniu firmy MicroStep, spol. s r. o. s naším najvýznamnejším dlhoročným dodávateľom mechaník pre rezacie stroje - stredoslovenskou spoločnosťou IQM, s. r. o. z Hriňovej. Dňa 01. 06. 2010 prišlo ... .... s naším najvýznamnejším dlhoročným dodávateľom mechaník pre rezacie stroje - stredoslovenskou spoločnosťou IQM, s. r. ... ...

čítajte viac

Spoluprácou s UPS upevňuje MicroStep svoju pozíciu na severoamerickom trhu Spoločnosť United Precision Services patrí v odvetví distribúcie obrábacích strojov k popredným predajcom na území severnej ameriky. Vďaka vzniku tohto strategického ... ... svojho portfólia ponúkať okrem obrábacích strojov na kľúč aj rezacie stroje spoločnosti MicroStep, ktorá si tak môže budovať stabilné ... ...

čítajte viac

Dňa 1. decembra 2014 sa v centrále MicroStepu uskutočnila exkurzia študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – odbor Robotika. Dňa 1. decembra 2014 sa v centrále MicroStepu uskutočnila exkurzia študentov ... ... vodným lúčom a vláknovým laserom a taktiež vidieť naživo moderné stroje na vŕtanie, rezanie rúr a profilov a tiež ... ...

čítajte viac

... 2018 . Na výstave sa predstavia až štyri stroje z našej vlastnej výroby zamerané na rezanie plazmou a vláknovým ... ... prechádzajú konštantným vývojom. Stánok spoločnosti MicroStep predstaví dva stroje. Prvým bude najnovší člen našej "rodiny" MSF Compact ... ... ktoré pramení z veľkého množstva dodávaných konfigurácií. Stroje MG podporujú obrábanie plechov, rúr a profilov ...

čítajte viac

V porovnaní s laserovým systémom CO2, úprava materiálov pomocou vláknového lasera ponúka nutnú dávku výhod týkajúcich sa vlnovej dĺžky   MicroStep zavádza sériu strojov MSF, ktoré sú špeciálne vyvinuté na rezanie pomocou vláknových laserov. Stroje optimálne prepájajú technologické výhody laserovej techniky a moderného rezacieho stroja CNC. V porovnaní ... ...

čítajte viac

MicroStep Europa GmbH oslávil začiatok výstavby svojho nového ústredia v Bad Wörishofen-e s hosťami zo sveta politiky, biznisu a vedy. Na pozemku s rozlohou 3 000 m2 postaví výrobca CNC rezacích systémov kancelárske centrum, ktoré poskytne priestor pre 60 zamestnancov. „Nová administratívna budova neposkytuje len priestor pre nové pracoviská v rámci už existujúcich ... ...

čítajte viac

Your browser does not support the video tag. Firma MicroStep, spol. s r. ... ... mechanike strojov vyvíja a dodáva pokročilé riadiace systémy pre obrábacie stroje a vlastný CAM softvér so špecializovanými modulmi pre konkrétne obrábacie ... ... vyše 95% podielom produkcie určeným na export. Rezacie stroje MicroStep pracujú popri domovskej SR a takmer všetkých európskych krajinách ... ...

čítajte viac

Týždeň vedy a techniky  na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Jeho cieľom je popularizovať a prezentovať vedu a techniku spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium ... ...

čítajte viac

Podujatie Open Day for Froweld 2022 na začiatku júna upevnilo naše dlhoročné partnerstvo s firmou Froweld. V dňoch 1. – 2. júna 2022 sa v centrále MicroStep v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí pre ... ... ktorému dokáže poskytovať montáže a kvalifikovanú zákaznícku podporu pre MicroStep stroje na celom území Maďarska. Návštevníci mali možnosť pozrieť ... ...

čítajte viac

... zariadenia pre mimoriadne širokú oblasť aplikácií. Vaše CNC stroje na plazmové rezanie nie sú najlacnejšie, no napriek ... ... možno uspieť jedine špičkovými technickými riešeniami. CNC rezacie stroje predstavujú zložité mechatronické komplexy s rozsiahlym programovým vybavením . ... ... investovať do systému produktívnejšieho. V oblasti laserov práve spomenuté stroje MSF Compact ...

čítajte viac

Sme veľmi radi, že sa naša firma môže spolupodieľať na vzdelávaní novej generácie študentov, či už je to formou zabezpečenia pracovných nástrojov na študijné účely alebo nadobúdanie praktických zručností priamo u nás. V MicroStep si uvedomujeme dôležitosť výchovy potenciálnych budúcich kolegov, a to predovšetkým v študijných odboroch s nedostatkom absolventov ... ...

čítajte viac

Deň otvorených dverí v CompetenceCenter Nord prilákal vyše 300 návštevníkov z biznisu aj ... ... ukážky rezania energolúčovými technológiami, ktorými sú osadené CNC stroje MicroStep – rezanie plazmou , vláknovým laserom ... ... zahlbovanie. V showroome sú vystavené štyri multifunkčné rezacie stroje z celkovo dvadsaťjedenstrojového portfólia firmy. Všetky technológie tu ... ...

čítajte viac

1991 založenie MicroStep, spol. s r. o. 10 zamestnancami Katedry automatizácie a regulácie na Fakulte elektrotechniky ... ... dodávka riadiacich systémov pre malé vodné elektrárne, obrábacie stroje, samoučiace sa roboty, riadenie priehradných systémov ... ..., ako aj vlastného riadiaceho systému pre CNC obrábacie stroje 1998 - 2010 vytvorenie a upevnenie si pozície na západoeurópskom ... ...

čítajte viac

Spoločnosť MicroStep získala ocenenie za rozvoj odvetvia strojárstva. Ako každý rok, aj v tomto roku oceňovalo vydavateľstvo Media/ST, s. r. o. , Žilina Cenou časopisu Strojárstvo/Strojírenství . Ocenenie za rozvoj odvetvia strojárstva získala spoločnosť MicroStep, s. r. o. , Bratislava. Cenu časopisu prevzal z rúk riaditeľky vydavateľstva Media/ST ... ...

čítajte viac

© copyright 1991-2023 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo