Týždeň vedy a techniky 2015 v MicroStepe

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Jeho cieľom je popularizovať a prezentovať vedu a techniku v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať o poznatkoch vedy a techniky ako aj o nutnosti ich podpory a o pokroku, ktorý na oplátku prinášajú.

Rovnako ako minulý rok, spoločnosť MicroStep sa opäť rozhodla toto podujatie podporiť a ponúka návštevníkom možnosť zúčastniť sa dňa otvorených dverí v našej bratislavskej centrále, ktorý sa uskutoční 12. novembra 2015. V rámci podujatia ponúkame návštevníkom prezentáciu moderných strojov a technológií používaných pre priemyselné delenie materiálov energolúčovými technológiami spojenú s praktickými ukážkami.

Termíny prezentácií sú o 13:30 a 15:30.

Informácie o našom podujatí na stránke Týždňa vedy a techniky môžete nájsť tu:
http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9261

Tešíme sa na vašu návštevu!

Ďalšie informácie môžete nájsť na týchto odkazoch:

www.tyzdenvedy.sk
www.minedu.sk
www.cvtisr.sk
www.vedatechnika.sk

© copyright 1991-2017 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS