Výnimočné automatizované riešenie pre nábytkársky koncern IKEA

Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA je pravdepodobne najznámejší výrobca nábytku na celom svete, má 445 pobočiek v 52 krajinách sveta. Ikea Industry vyrába pre tento globálny nábytkársky gigant nábytkové komponenty. Spoločnosť so sídlom v Malackách sa snaží dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a automatizáciu svojich výrobných procesov. V roku 2019 preto uviedla do prevádzky utomatizovanú robotickú baliacu linku na automatické balenie nábytkových dielov. V spoločnom projekte s ďalšími partnermi (Photoneo, ABB) zohrala dôležitú úlohu aj technológia MicroStep.Pod značkou Ikea Industry sa v Malackách vyrábajú rôzne nábytkové komponenty. Efektívnosť a automatizácia výrobných procesov tu majú najvyššiu prioritu. Projekt automatizácie balenia nábytku šitý na mieru výrobnej prevádzky Ikea Industry spojil troch partnerov: slovenskú spoločnosť Photoneo, ktorá vyvíja najmodernejšie 3D optické systémy pre automatizáciu, popredného švajčiarskeho dodávateľa priemyselných robotov, a výrobcu CNC rezacích strojov a automatizačných systémov MicroStep.

Automatický baliaci systém sa používa vo výrobnej hale Ikea Industry v Malackách, kde sa vyrába nábytok pre koncern IKEA.

"Cieľom tohto pilotného projektu bol vývoj a realizácia modulárnej, univerzálnej robotickej bunky na balenie nábytkových dielcov. Výzvou pri tomto projekte bolo dať predmety, ktoré sa ukladajú do krabíc, v našom prípade nábytkové dielce, ktoré prichádzajú v stohoch na približne definovanú adresu, odkiaľ ich treba zobrať a presne uložiť na baliacu linku, ktorá je neustále v pohybe" hovorí Anton Dvořák, projekt Manažér v spoločnosti Ikea Components. Nábytkové panely prichádzajú v stohoch, musia sa prevziať a preniesť na vopred určenú polohu. Pri tomto úkone je potrebné dosiahnuť extrémne vysoký rýchlostný výkon šesť sekúnd na jeden cyklus s veľmi vysokou presnosťou uloženia ± 2 milimetre. „Tento projekt si hneď od začiatku vyžadoval vývoj lokalizačného systému, ktorý v tejto podobe ešte neexistoval,“ hovorí Dvořák. Optické snímače musia rozoznávať rôzne povrchy materiálov - od lesklých po difúzne - v rôznych farbách. Spoločnosť Photoneo to dosiahla použitím dvoch rôznych skenovacích systémov.


Splnenie požiadaviek bolo pre všetkých troch partnerov veľkou výzvou. Stroj balí nábytkové dosky, ktoré prichádzajú v stohoch, sú presne skenované, detekované robotom ABB a jednotlivo vykladané na dynamickú baliacu linku.

Podobne ako Photoneo, tak aj ostatné zúčastnené spoločnosti museli prekonať rôzne výzvy. Spoločnosť ABB dodala rameno priemyselného robota s pracovným dosahom 6 300 mm, MicroStep modulárnu prenosovú jednotku robota pre inverznú montáž robota vrátane automatického mazania. Polohovacia rýchlosť technológie MicroStep je 2 m/s, pozdĺžna dráha posuvu vo výrobnej bunke je 6 250 mm.

Dodaná automatizovaná linka je úspešne v prevádzke od konca roka 2019.


Spoločnosť MicroStep sa postarala o vývoj modulárnej prenosovej jednotky robota pre reverznú montáž robotov vrátane automatického mazania. Polohovacia rýchlosť technológie MicroStep je 2 m/s, pozdĺžny chod v rámci výrobnej bunky je 6 250 mm.

© copyright 1991-2021 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo